اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار نشریه "پژوهش‌­های صمغ‌های طبیعی" ترویج دستاوردهای‌ محققین و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز  پژوهشی کشور در زمینه صمغ‌­ها و بسپارهای مترشحه طبیعی به منظور کمک به تولید علم، ارتقای دانش تخصصی، انسجام بخشی به مطالعات مرتبط و ایجاد بستر مناسب جهت همکاری و تبادل‌ اندیشه‌ میان پژوهشگران این حوزه است.

انتقال و ترویج یافته‌ها و دستاوردهای تازه علمی در سطوح بین‌المللی و دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید پایگاه‌­های استنادی ملی (ISC) و بین‌المللی (Scopus و Web of Science) در زمینه تخصصی نشریه از اهداف آتی می‌­باشد. امید است با مشارکت فعال اساتید و محققان گرامی که با ارسال مقالات پرمحتوا و ارزشمند خود و همکاری صمیمانه در فرآیند داوری، امکان ارتقای کیفی نشریه را فراهم می‌آورند، این حرکت ارزنده تداوم یابد و به اهداف متعالی پیش‌بینی شده نایل گردد.